Ulica Mije Šiloboda Bolšića 15, 10000 Zagreb
+385 98 668 892
Etažiranje
OoBoX
OOBOX
1

Etažiranje je dioba nekretnine na posebne dijelove – samostalne uporabne cjeline ili etažne cjeline.

U suradnji s vanjskim suradnicima naš tim obavlja sve potrebno za postupak etažiranja:

  1. Pribava potrebne dokumentacije (izvadak iz katastra zemljišta, izvadak iz zemljišne knjige, građevinska dozvola, uporabna dozvola odnosno uvjerenje o starosti objekta za građevine sagrađene prije 15. veljače 1968. g. i dr.),
  2. Izrada plana posebnih dijelova zgrade,
  3. Ishođenje potvrde plana posebnih dijelova zgrade od strane nadležnog tijela,
  4. Sastavljanje međuvlasničkog ugovora,
  5. Uknjižba prava vlasništva posebnih dijelova nekretnine

 

Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa dvije i više etažnih jedinica, kao i veće ili velike stambene zgrade sa stotinama etažnih jedinica.

Nakon etažiranja Vlasnik nad nekretninom (stanom, poslovnim prostorom, garažom itd.) koji nije upisan u zemljišne knjige, te nema adekvatni dokaz o vlasništvu bit će upisan kao vlasnik svog stana, poslovnog prostora, garaže itd., a suvlasnik nad idealnim dijelom nekretnine (zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom).

Zašto provesti postupak etažiranja?

Etažiranjem se postiže potpuno sređeno zemljišno-knjižno stanje nekretnine, zakonit promet nekretninom odnosno njenim posebnim dijelovima. Ono otvara mogućnost dobivanja kredita uz upis hipoteke na nekretninu ili njezini posebni dio. Također se postupkom etažiranja postiže pravednu raspodjelu iznosa za pričuvu rekonstrukciju, dogradnju ili popravke zgrade te se time omogućava smanjenje životnih troškova stanara.

VOĐENJE I RAZVOJ PROJEKATA
PROJEKTIRANJE
NADZOR NAD GRAĐENJEM
TEHNIČKO SAVJETOVANJE
SUDSKO VJEŠTAČENJE I PROCJENA NEKRETNINA
ETAŽIRANJE
KONTAKTIRAJTE NAS S POVJERENJEM
1