Ulica Mije Šiloboda Bolšića 15, 10000 Zagreb
+385 98 668 892
Stručni nadzor nad građenjem
OoBoX
OOBOX
1

Među najvažnijim učesnicima u gradnji je kvalitetan stručni nadzor. Profesionalno, savjesno i odgovorno ponašanje nadzornih inženjera osnova je za kvalitetnu gradnju i kasnije nesmetano korištenje građevine.

Naš pristup nadzoru je pošten odnos između Naručitelja odnosno Investitora i nas. Uvijek štitimo interese Investitora i ne pristajemo na nelagodne i nemoralne dogovore koji nisu isključivo u interesu Investitora.

Obavljamo poslove kompletnog stručnog nadzora nad kvalitetom izvedbe građevinskih, elektroinstalaterskih i strojarskih radova u tijeku izgradnje temeljem ugovornih uvjeta, tehničkih propisa i uzanci struke – uz aktivno prisustvo na gradilištu, u što je uključeno:

  • praćenje glavnog operativnog plana građenja u suradnji sa glavnim izvršiteljem radova
  • pregled i potpis građevinskog dnevnika  i dnevnika montaže
  • organizacija tjednih koordinacija i izrada zapisnika s popisom obveza svih sudionika s naznačenim rokovima izvršenja
  • organizacija pregleda i ispitivanja izvedenih radova i pojedinih sklopova od strane ovlaštenih organizacija u svrhu dobivanja pozitivnih ocjena mišljenja i certifikata potrebnih za uspješnu provedbu tehničkog pregleda
  • priprema dokumentacije i organizacija i sudjelovanje u tehničkom pregledu – aktivnosti na koordinaciji učesnika radi dobivanja pozitivnog mišljenja
  • sudjelovanje u utvrđivanju i otklanjanju nedostataka na kraju svih radova
  • izrada okončanih obračuna i primopredaje radova
VOĐENJE I RAZVOJ PROJEKATA
PROJEKTIRANJE
IZRADA FINANCIJSKIH ANALIZA I TROŠKOVA
TEHNIČKO SAVJETOVANJE
SUDSKO VJEŠTAČENJE I PROCJENA NEKRETNINA
ETAŽIRANJE
KONTAKTIRAJTE NAS S POVJERENJEM
1