Ulica Mije Šiloboda Bolšića 15, 10000 Zagreb
+385 98 668 892
Tehničko savjetovanje
OoBoX
OOBOX
1

Savjetovanje u graditeljstvu jedna je od naših usluga koju nudimo investitorima, graditeljima ili klijentima u bilo kakvom poslu s nekretninama odnosno investicijama. S obzirom na redovito praćenje građevinskih propisa i stalnu aktivnost vjerujemo da u samom procesu savjetovanja možemo svojim klijentima mnogo pružiti.
Neke od usluga koje nudimo su:
A) Pregled i kontrola troškovnika, sudjelovanje u formiranju tenderske dokumentacije
• Uvid u projektnu dokumentaciju
• Pregled izrađenih troškovnika
• Analiza modela ugovaranja radova te prilagodba specifičnostima zadane investicije
• Priprema (u suradnji s projektantima) konačne verzije tenderske dokumentacije za raspis nadmetanja za odabir izvođača
• Analiza i obrada dostavljenih ponuda, svođenje pojedinih elemenata ponude na iste nazivnike, odn. na usporedive parametre
• Stručna pomoć investitoru kod odabira glavnog izvoditelja
• Nakon odabira izvoditelja definiranje pojedinih detalja sukladno njegovim tehnološkim mogućnostima i osposobljenosti te priprema konačnog ugovornog troškovnika
• Analiza i dorada dinamičkog plana kojeg je ponudio izvođač, sukladno specifičnim zahtjevima investitora (rokovi, obveze prema najmoprimcima)
• Priprema stručnog dijela ugovorne dokumentacije prema odabranom modelu ugovaranja te usuglašavanje s pravnom službom investitora uvažavajući ciljeve odabranog modela ugovaranja
• Izrada analiza i financijskih projekcija investicije
B) Poslovi konzaltinga tijekom realizacije gradnje
• Stalno stručno savjetovanje investitora tijekom procesa gradnje, kod odabira izvedbe pojedinih detalja izvedbenih projekata, posebice kod izvedbe zaštite građevne jame, utvrđivanju pozicija postojećih instalacija na parceli i dr. (pomoć projektantu i investitoru u odabiru najpovoljnijih rješenja).
• Aktivnosti vezane uz proces gradnje – sudjelovanje u osiguranju komunalnih priključaka, organiziranju geodetskih snimanja i upisa izvedenog stanja građevine u katastar i zemljišne knjige, (to radi geodeta) organiziranje izrade etažnog elaborata, te sve druge završne aktivnosti na projektu izgradnje
• Kontakt s nadležnim gradskim komunalnim službama kod izvedbe priključaka
• Izrada raznih financijskih analiza – praćenje utroška sredstava tijekom realizacije investicije

VOĐENJE I RAZVOJ PROJEKATA
PROJEKTIRANJE
NADZOR NAD GRAĐENJEM
NADZOR NAD GRAĐENJEM
SUDSKO VJEŠTAČENJE I PROCJENA NEKRETNINA
ETAŽIRANJE
KONTAKTIRAJTE NAS S POVJERENJEM
1