Ulica Mije Šiloboda Bolšića 15, 10000 Zagreb
+385 98 668 892
Projektiranje
OoBoX
OOBOX
1

Zajedno s vrhunskim suradnicima drugih struka isporučit ćemo i optimizirati projektnu dokumentaciju prema Investitorovim željama.
Također ćemo predlagati poboljšanja i uštede kako bi sugerirali Investitoru o mogućnostima dodatne vrijednosti njegovom projektu.
Naš posao ne smatramo samo projektiranjem, već ćemo Investitora pratiti u svim fazama do ishođenja potrebnih dozvola. Preuzet ćemo odgovornost za izradu planova za donošenje strateških odluka sukladno zahtjevima investitora.
Aktivnosti koje će planirana sredstva obuhvaćati su: istraživanje, izrada projektne dokumentacije, nacrte, ishođenje dozvola te sve ostale potrebne radnje u svrhu kvalitete i rokova.

VOĐENJE I RAZVOJ PROJEKATA
IZRADA ANALIZA I TROŠKOVA
NADZOR NAD GRAĐENJEM
TEHNIČKO SAVJETOVANJE
SUDSKO VJEŠTAČENJE I PROCJENA NEKRETNINA
ETAŽIRANJE
KONTAKTIRAJTE NAS S POVJERENJEM
1