Ulica Mije Šiloboda Bolšića 15, 10000 Zagreb
+385 98 668 892
Izrada financijskih analiza i troškova
OoBoX
OOBOX
1

Opći dio
Vještačenje je stručni nalaz i mišljenje o nekom događaju ili pojavi.
Stručni nalaz i mišljenje može služiti kao dokaz na sudu, ali može služiti i za druge stručne potrebe.
Vještačenje od strane ovlaštenog sudskog vještaka obuhvaća različite stručne poslove kao što su:
• procjena nekretnina
• etažiranja nekretnina
• građevinski troškovnici
• ostala građevinska vještačenja
Procjena nekretnine
Procjena nekretnine je postupak kojim se određuje vrijednost nekretnine u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje u budućem vremenu.
Procjenitelj vrijednosti nekretnine ima zadatak da upotrebom različitih metodologija predvidi prodajnu cijenu nekretnine, ali također i da odredi koji su mogući prihodi koja ta nekretnina u predviđenom vremenu može donijeti te da sve to izrazi u novcu.
Prilikom rada na procjeni nekretnine sudski vještak koristi slijedeće metodologije:
• troškovna metoda, metoda utvrđivanja stvarne vrijednosti ili statička metoda
• usporedna metoda ili metoda uspoređivanja vrijednosti
• kapitalizacija dobiti, metoda vrednovanja prinosa ili dinamička metoda
Procjenom nekretnine građevinski vještak može obuhvatiti slijedeće nekretnine:
• stambene nekretnine – stanovi, apartmani, kuće, vikendice, vile
• poslovne nekretnine – trgovački objekti, proizvodni objekti, gospodarski objekti,
• turistički objekti, sportsko-rekreacijski objekti, zdravstveni objekti
• specifične nekretnine – garaže, parkirališna mjesta, benzinske pumpe
• robne kuće, dvorci
• zemljišta – građevinska, poljoprivredna)
Postupak procjene nekretnine možemo podijeliti u tri faze:
• Prikupljanje potrebne dokumentacije
• Očevid i prikupljanje podataka na terenu
• Izrada elaborata procjene nekretnine

Namjena procjene nekretnina
• dobivanje hipotekarnog kredita građana ili tvrtki
• kod kupoprodaje nekretnina tj. pomoć prodavatelju kod određivanja prihvatljive cijene, odnosno, pomoć kupcu kod određivanja ponudbene cijene
• ostavinska dioba
• oporezivanje
• ovršni postupak
• isplata osiguranja nakon nastalih oštećenja
• revidiranje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine u financijskim izvješćima
• određivanje likvidacijskog iznosa u slučaju prisilne prodaje ili stečaja
• investicijske odluke i feasibility studije
• određivanje isplativosti poslovnih akvizicija
• ostale poslovne transakcije
Sadržaj elaborata
• fotodokumentacija
• izmjera objekta – neto korisna površina, bruto razvijena površina, obujam objekta
• građevinska vrijednost objekta
• tržišna vrijednost objekta, uključujući zemljište
Angažiranjem sudskog vještaka u izvansudskim nagodbama štedi se vrijeme i novac strankama koje odluče na ovaj način razriješiti sporna pitanja (umjesto dugotrajnih, skupih sudskih sporova)
Osim vještačenja za privatne naručitelje, vještačimo i u brojnim sudskim predmetima na hrvatskim sudovima.

VOĐENJE I RAZVOJ PROJEKATA
PROJEKTIRANJE
NADZOR NAD GRAĐENJEM
TEHNIČKO SAVJETOVANJE
izrada analiza i troškova
ETAŽIRANJE
KONTAKTIRAJTE NAS S POVJERENJEM
1