Ulica Mije Šiloboda Bolšića 15, 10000 Zagreb
+385 98 668 892
Vođenje i razvoj projekata
OoBoX
OOBOX
1

Vođenje projekata zahtjeva više disciplina kao što su planiranje, organiziranje, koordiniranje i kontrola sredstava za postizanje određenog cilja. Sudjelujemo u svim fazama ostvarivanja projekta od početka do završetka. Koordiniramo rješavanje imovinsko pravnih odnosa, pregovaranje i ugovaranje s Jedinicama lokalne samouprave odnosno koordiniramo i upravljamo sa svim sudionicima i procesima, u cilju pravovremene realizacije projekta. Ishođenje dozvola i koordinacija pri rješavanju pravnih pitanja nerijetko zadaju poteškoće pri ostvarivanju projekata i često su mukotrpan posao kojeg treba riješiti prije nego gradnja započne.
Odabirom lokacije za buduću građevinu, često je potrebno dimenzionirati i projektirati novu infrastrukturu kao prethodnu radnju.
Prije početka prikupljanja ponuda za građenje, izbora izvođača i ugovaranja građenja sudjelujemo u prikupljanju svih dozvola.
Također, početku gradnje prethodi predviđanje troškova izgradnje i konzultacije s naručiteljem u svrhu definiranja opsega posla, prioriteta i strategije.
U toku izvedbe građevine najvažnija su tri faktora: kontrola troškova, briga o kvaliteti, poštivanje rokova

PROJEKTIRANJE
IZRADA ANALIZA I TROŠKOVA
NADZOR NAD GRAĐENJEM
TEHNIČKO SAVJETOVANJE
SUDSKO VJEŠTAČENJE I PROCJENA NEKRETNINA
ETAŽIRANJE
KONTAKTIRAJTE NAS S POVJERENJEM
1